nužirglioti

nužirglióti intr. , Lzd, Slv, Stak nueiti dideliais, sunkiais žingsniais: Ant gatvės atsistojęs plepa, o pas žmonos negal nužirgliót Jrb. Kažin kumet jis nužirglios Yl. Jau sprogt senis nužirgliójo, negali sulaukt [turguje] Grz. Pakol mes nužirgliósim į tą bažnyčią, tai tikrai kokia valanda praeis Žvr. Moterys pasitaiso skareles ir skuba pavyti savo kirtėjus, kad tie vieni toli nenužirgliotų V.Bub. Pasakė kažką ir nužirgliojo A.Vaičiul. Skersai raisto nužirgliota briedžio . \ žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nužirglioti — nužirglióti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atžirglioti — intr. Rtr, NdŽ, KŽ, Mrj, Skr, atžìrglioti KŽ; L 1. sunkiai ateiti, atvėžlioti: Aure atžirglioja jis, t. y. ateina JI173. Atžirgliojo toks išsiplėtęs KzR. Koja už kojos atžirglioja, vėl prašis pinigų Krč. 2. Rtr ateiti dideliais žingsniais:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžirglioti — intr. nerangiai išeiti: Išžirglioja iš palėpės katinas rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirgsnoti — žr. nužirglioti: Senis nužirgsnojo nosį nuleidęs rš. žirgsnoti; dažirgsnoti; nužirgsnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirklioti — nužìrklioti žr. nužirglioti: Par vieną adyną nužìrkliojau į Skuodą Skd. Petrukas vakar pry bobutės nužirkliojo Kv. žirklioti; nužirklioti; pažirklioti; paržirklioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirkliuoti — žr. nužirglioti: Šiaip taip nužirkliavau į Raseinius! Vdk. Kol iššokau iš raštinės, jis kažin kur nužirkliavo savo ilgomis kojomis… J.Avyž. Lengvai mestelėjo plūgą į vagą ir linksmas nužirkliavo paskui arklį rš. žirkliuoti; atžirkliuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržirglioti — intr. sunkiai, dideliais žingsniais pareiti: Ir mudu jau paržìrgliojov, bet su mažu vaiku eiti vargas vienas Brs. Jis vakar vėlai naktį paržirgliojo Slv. Mūsų kerdžius jau paržirgliojo rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažirglioti — intr. 1. NdŽ, Prk vos eiti, pamažu judėti: Ir tavo vaikas jau šiek tiek pažirglioja Brs. Labai strėnas skauda, kap tik pažirglioju Gs. 2. J.Jabl sparčiai eiti: Aš sveiks linksmas pažirglioju, tiedvi pupi mandriai vartydams, su kuriom gal visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržirglioti — intr. vargiai pereiti: Par Debesnas kas paržirglios, prasmegsi kiaurai Pvn. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžirglioti — intr. įeiti dideliais, nerangiais žingsniais: Įžirgliojo į kambarį purvinais batais Grš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.